ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO POSZUKIWANIA INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH!

Zapraszamy wszystkich do wspólnej promocji idei innowacyjnych usług opiekuńczych dla osób zależnych!

W Polsce dominują usługi oferowane przez duże zinstytucjonalizowane jednostki, które nie mają możliwości tworzenia świadczeń na poziomie lokalnej społeczności z poszanowaniem zdania i woli odbiorców. Małe, lokalne ośrodki opiekuńcze dla osób zależnych i ich opiekunów napotykają na duże przeszkody na drodze do rozwoju i usamodzielnienia.

Charakter świadczenia usług opiekuńczych powoduje, że osoby zależne wraz z opiekunami doświadczają wielu trudności między innymi w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu się na nim oraz w funkcjonowaniu w życiu codziennym.  Dlatego tak istotne jest dostarczenie innowacyjnych narzędzi, metod lub rozwiązań w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych odpowiadających na realne potrzeby tej grupy odbiorców.

POMÓŻ NAM DOTRZEĆ Z INFORMACJĄ O PROJEKCIE DO JAK NAJWIĘKSZEJ GRUPY INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH! OPUBLIKUJ MATERIAŁY O PROJEKCIE NA STRONIE SWOJEJ ORGANIZACJI, SWOIM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM, OPOWIEDZ O NASZYM PROJEKCIE W SWOIM ŚRODOWISKU LOKALNYM!

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO „ŁAPANIA” INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH!

Zachęcamy do pobrania materiałów promocyjnych nt. Projektu: materiały promocyjne_do pobrania