WYNIKI OCENY ETAPU II: druga ocena formalna!

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny ETAPU II (druga ocena formalna), w ramach którego weryfikowane były wszystkie te pomysły, które pomyślnie przeszły poprzedni proces oceny, tj. w ETAPIE I.

WYJAŚNIENIE: 

  • „1” w kolumnie „kwalifikacja TAK” oznacza zakwalifikowanie aplikacji do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej (zgłoszenie otrzymuje automatycznie „0” w kolumnie „kwalifikacja NIE”),
  • „0” w kolumnie „kwalifikacja TAK” oznacza niezakwalifikowanie aplikacji do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej (zgłoszenie otrzymuje automatycznie „1” w kolumnie „kwalifikacja NIE”).

Plik do pobrania (wyniki oceny ETAPU II: druga ocena formalna):

4292_ocena formalna_ETAP II_20161125

UWAGA:

Szanowni Państwo, każdy Pomysłodawca zakwalifikowany do ETAPU III, tj. oceny merytorycznej (jakościowej), poinformowany zostanie (drogą mailową na adres wskazany w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym) o kolejnych obowiązkowych krokach zw. ze złożeniem pełnego formularza zgłoszeniowegoPROSZĘ CZEKAĆ NA INFORMACJĘ MAILOWĄ od Zespołu Projektowego!

Jednocześnie już dzisiaj udostępniamy wersję pełnego formularza zgłoszeniowego do edycji.

Plik do pobrania (pełny formularz zgłoszeniowy – wersja do edycji):

Zał. nr 3 do Regulaminu udziału w Projekcie_wer. 1.1._20160720