WYNIKI I ETAPU OCENY!

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny: ETAP I (ocena formalna) dotyczącej aplikacji złożonych w pierwszym naborze, tj. VII – IX.2016 r., w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych).

WYJAŚNIENIE: 

  • „1” w kolumnie „kwalifikacja TAK” oznacza zakwalifikowanie aplikacji do kolejnego etapu oceny (zgłoszenie otrzymuje automatycznie „0” w kolumnie „kwalifikacja NIE”),
  • „0” w kolumnie „kwalifikacja TAK” oznacza niezakwalifikowanie aplikacji do kolejnego etapu oceny (zgłoszenie otrzymuje automatycznie „1” w kolumnie „kwalifikacja NIE”).

Plik do pobrania:

4292_ocena formalna_ETAP I_20161020