SPOTKANIE W WARSZAWIE!

Szanowni Państwo, 7 września br., zapraszamy do udziału w Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności Urzędu m. st. Warszawy, podczas której zaprezentujemy Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych).

Omówimy założenia Projektu, w tym informacje niezbędne do aplikowania o wsparcie, procedury oceny i wyboru pomysłów, jak również warunki przekazania pomocy (finansowej, merytorycznej i organizacyjnej), zasady jej wykorzystania i rozliczenia. Będzie to również doskonała okazja do bezpośredniego spotkania z Zespołem Projektowym, zadawania pytań i wyjaśnienia wątpliwości, jak również przedyskutowania Państwa wstępnych pomysłów na usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (sala nr 27) w godz. 09.00 – 11.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Tych, którzy nie będą mogli być obecni, zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi nt. Projektu:

4292_prezentacja Projektu_AK

materiały promocyjne_do pobrania