Regionalne indywidualne spotkania2018-12-03T13:53:51+00:00

REGIONALNE INDYWIDUALNE SPOTKANIA

9 konferencji regionalnych organizowanych przy współpracy z  9 Innowatorami,
których pomysły będą promowane w upowszechnianiu.

Konferencje będą organizowane regionalnie- na terenie działania każdego z Innowatorów – tematyka i zaproszeni goście  zgodnie z pomysłem Innowatora – dotyczyć będzie innowacji i będzie dedykowane wybranej przez niego Grupie docelowej – odbiorców i użytkowników – zgodnie ze specyfikacjami innowacji. Konferencje regionalne pozwolą dotrzeć do szerszej grupy odbiorców rozwiązania proponowanego przez konkretnego Grantobiorcę. Konferencje regionalne pozwolą na sieciowanie podmiotów zainteresowanych konkretnymi rozwiązaniami.