REALIZACJA PROJEKTU ROZPOCZĘTA!

Miło nam poinformować, iż 22 czerwca br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych). Projekt złożony został w odpowiedzi na Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne).

Rekrutacja do Projektu rozpocznie się w lipcu br. (wówczas udostępnione zostaną szczegółowe Procedury dotyczące realizacji Projektu grantowego), ale już dzisiaj zachęcamy do zapoznania się z informacjami wstępnymi zawartymi na niniejszej stronie internetowej (ofertą Projektu), a przede wszystkim skorzystania z możliwości dofinansowania, wypracowania i upowszechnienia innowacji społecznej dotyczącej usług opiekuńczych dla osób zależnych!