Projektowanie

Poniżej przedstawiamy w sześciu krokach PROCES TWORZENIA INNOWACJI SPOŁECZNYCH:

  1. Identyfikowanie potrzeb, tj. uznanie zapotrzebowania na innowację społeczną.
  2. Generowanie idei, tj. rozwój pomysłów odpowiadających na zidentyfikowane zapotrzebowanie.
  3. Sprawdzanie innowacji w praktyce, tj. pilotażowe wdrożenie innowacji oraz wprowadzenie ewentualnych udoskonaleń.
  4. Podtrzymywanie innowacji, tj. powszechne wdrożenie innowacji, która okazała się wystarczająco dobra.
  5. Rozpowszechnienie innowacji, tj. zwiększenie zasięgu i wpływu innowacji.
  6. Wywołanie zmiany systemowej, tj. wywarcie trwałej zmiany społecznej.

Wskazówki jak projektować innowacje społeczne przedstawia poniższy schemat:

slimak (1)