OTWIERAJĄCA SESJA INFORMACYJNA dla Pomysłodawców wyłonionych w wyniku I naboru!

Szanowni Państwo, już dzisiaj zapraszamy Pomysłodawców wyłonionych w wyniku I naboru do udziału w otwierającej sesji informacyjnej, która odbędzie się 20 czerwca br. w Poznaniu.
Celem sesji informacyjnej jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na kluczowe kwestie dot. wdrożenia (omówimy zasady realizacji umów o powierzenie grantu, w tym zasady rozliczeń i dokumenty z tym związane), jak również prezentacja pomysłów, nawiązanie wzajemnej współpracy i poprzez moderowanie sesji, stworzenie sieci powiązań kooperacyjnych pomiędzy Pomysłodawcami, których pomysły można zakwalifikować do zbliżonych obszarów tematycznych, wymiana informacji o użytkownikach oraz odbiorcach innowacji społecznych, również wymiana pierwszych doświadczeń.
Będzie to również okazja do spotkania się z Zespołem Projektowym, Ekspertami, jak również wykonawcami, którzy udzielać będą wsparcia w ramach wdrażania innowacji społecznej.
Szczegółowy harmonogram spotkania, jak również szczegóły organizacyjne, podane zostaną z początkiem czerwca br. Zamieszczone zostaną również w Zakładce: HARMONOGRAM – I NABÓR – Sesja informacyjna. Spotkanie jest jednodniowe i zaplanowane zostało na 6 godzin.
Już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Pomysłodawców wyłonionych w wyniku I naboru do udziału w spotkaniu!