OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – II NABÓR!

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami ostatecznej listy rankingowej w ramach drugiego naboru innowacyjnych pomysłów do Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych)

Wyniki:      4292_lista_rankingowa_24042018


Lista uszeregowana została według liczby przyznanych punktów (malejąco) wraz z informacją o pomysłach rekomendowanych do otrzymania wsparcia.
UWAGA:
W przypadku, gdy dwa (lub więcej) pomysły otrzymały taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce na ostatecznej liście rankingowej zajął ten pomysł, który otrzymał większą liczbę punktów w kryteriach oceny dotyczących stopnia innowacyjności i stopnia replikowalności.
Jeszcze raz dziękujemy za zainteresowanie Projektem „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych). Pomysłodawcom, których pomysły rekomendowane zostały do otrzymania grantu – serdecznie gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

W imieniu Zespołu Projektowego serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za zainteresowanie Projektem „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych), ale przede wszystkim za wysiłek włożony w przygotowanie i złożenie przedmiotowej aplikacji.


Podane wyniki są ostateczne. W ramach Projektu, zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu grantowego, nie przewidziano dalszej procedury odwoławczej.