OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – I NABÓR!

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami ostatecznej listy rankingowej w ramach pierwszego naboru innowacyjnych pomysłów do Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych)
 
Lista uszeregowana została według liczby przyznanych punktów (malejąco) wraz z informacją o pomysłach rekomendowanych do otrzymania wsparcia.

UWAGA: W przypadku, gdy dwa (lub więcej) pomysły otrzymały taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce na ostatecznej liście rankingowej zajął ten pomysł, który otrzymał większą liczbę punktów w kryteriach oceny dotyczących stopnia innowacyjności i stopnia replikowalności.

Jeszcze raz dziękujemy za zainteresowanie Projektem „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych). Pomysłodawcom, których pomysły rekomendowane zostały do otrzymania grantuserdecznie gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy. Pozostałych Państwa już dzisiaj zapraszamy do udziału w drugim naborze w terminie: czerwiec – sierpień 2017 r. Przypominamy, iż Pomysłodawca, którego pomysł nie został rekomendowany do otrzymania wsparcia w ramach Projektu w wyniku pierwszego naboru, ma możliwość aplikować o wsparcie na ten sam dopracowany pomysł w drugim naborze.
Podane wyniki są ostateczne. W ramach Projektu, zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu grantowego, nie przewidziano dalszej procedury odwoławczej.
Plik do pobrania (4292_ocena merytoryczna_ETAP III_20170331).