KOMUNIKAT dot. ETAPU II: Druga ocena formalna!

//KOMUNIKAT dot. ETAPU II: Druga ocena formalna!

KOMUNIKAT dot. ETAPU II: Druga ocena formalna!

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu grantowego „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) informujemy, że drugiej ocenie formalnej podlegają wszystkie te pomysły, które przeszły pomyślnie proces oceny w ETAPIE I (zgodnie z listą opublikowaną 15 grudnia br.).

Ocena dokonywana jest w terminie nie późniejszym niż 20 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu publikacji informacji o wynikach ETAPU I, tj. do dnia 17.01.2018 r.

UWAGA: Zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu grantowego termin oceny może ulec wydłużeniu z uwagi na zakwalifikowanie do drugiej oceny formalnej więcej niż 50% pomysłów ocenianych w ramach ETAPU I, o czym poinformujemy oddzielnym komunikatem.

Ocena dokonywana jest w w oparciu o kartę oceny formalnej ETAP II stanowiącej Załącznik nr 6 do Procedur realizacji Projektu grantowego.

By |2018-10-31T13:15:23+00:00Październik 7th, 2017|News|