KOMUNIKAT! – wyniki ETAPU III: Ocena merytoryczna.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami ETAPU III: Ocena merytoryczna w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych).

Plik do pobrania (4292_ocena merytoryczna_ETAP III_20170228).

4292_ocena merytoryczna_ETAP III_20170228