KOMUNIKAT! – wyniki ETAPU III: Ocena merytoryczna.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami ETAPU III: Ocena merytoryczna w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) NABÓR II.

Plik do pobrania (4292_lista_rankingowa_30032018)

4292_lista_rankingowa_30032018