KOMUNIKAT! – PRZEDŁUŻENIE OCENY ETAP II

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu grantowego „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) informujemy, że termin oceny ETAP II: druga ocena formalna uległ wydłużeniu do dnia 25.11.2016 r. włącznie (tj. do najbliższego piątku).

Powyższa decyzja podjęta została z uwagi na zakwalifikowanie do drugiej oceny formalnej więcej niż 50% pomysłów ocenianych w ramach ETAPU I.

Prosimy Państwa o jeszcze chwilę cierpliwości i zachęcamy do sprawdzenia Zakładki: Aktualności w dniu 25.11.2016 r.