I NABÓR – INFORMACJA ORGANIZACYJNA

Szanowni Państwo, każdy z Pomysłodawców, który zgłosił swój pomysł do udziału w Projekcie „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) otrzymał potwierdzenie złożenia aplikacji na adres mailowy podany w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.

Proszę o zapamiętanie numeru zgłoszenia, który zamieszczany będzie na listach rankingowych publikowanych po zakończeniu poszczególnych etapów oceny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt!