FILMY2018-12-03T13:24:07+00:00

FILMY

Całość działań upowszechniających będzie podsumowana filmami promocyjnymi udostępnianym i rozpowszechnianymi w środowiskach zainteresowanych potencjalnie rozwiązaniami, które powstały w toku realizacji 9  Grantów – produkty finalne, idea innowacji społecznych , usług opiekuńczych dla osób zależnych, poprawy dostępności i komfortu życia osób z grupy docelowej.  Dla każdego z 9 pomysłodawców wybranych do upowszechniania stworzymy oddzielny film promocyjny o jego innowacji – produkcie finalnym.