DEMODAY2018-12-10T12:47:17+00:00

 

 

 

„Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“
13.02.2019  – POZNAŃ – CONCORDIA DESIGN
ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań

To jedyna taka okazja, by w trakcie jednego spotkania poznać wszystkich  innowatorów uczestniczących w naszym projekcie

Poznaj innowacje społeczne

Zapraszamy na spotkanie  podsumowujące projekt
„Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“
(Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych)

POZNAŃ 13.02.2018 – CONCORDIA DESIGN – ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań
  • PREZENTACJA WYNIKÓW

    PODCZAS DEMO DAY 9 WYRÓŻNIONYCH INNOWATORÓW ZAPREZENTUJE WYNIKI PRAC NAD SWOIMI PROJEKTAMI. TO JEDYNA TAKA OKAZAJA, ABY POZNAĆ W JEDNYM MIEJSCU WSZYSTKIE INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE USŁUGOM OPIEKUŃCZYM NA RZECZ OSÓB ZALEŻNYCH .

  • ROUND TABLES .

    To innowacyjna formuła konferencji. W odróżnieniu od klasycznej organizacji umożliwia interakcję między uczestnikami, stwarza możliwość wymiany myśli i doświadczeń. Każdemu stolikowi przewodniczy gospodarz będący ekspertem w danej dziedzinie. Przy każdym ze stołów następuje pogłębiona dyskusja na bieżące tematy dotyczący rozwoju inteligentnych miast. To idea, która wprowadza dynamizm, możliwość integracji i networkingu między uczestnikami.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, prześlemy zaproszenia wybranym osobom.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne),