ZAPOWIEDŹ II NABORU INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW!

31 maja 2017

Szanowni Państwo, nabór innowacyjnych pomysłów do Projektu rozpocznie się już wkrótce!

OTWIERAJĄCA SESJA INFORMACYJNA dla Pomysłodawców wyłonionych w wyniku I naboru!

12 maja 2017

Szanowni Państwo, już dzisiaj zapraszamy Pomysłodawców wyłonionych w wyniku I naboru do udziału w otwierającej sesji informacyjnej, która odbędzie się 20 czerwca br. w Poznaniu. Celem sesji informacyjnej jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na kluczowe kwestie dot. wdrożenia (omówimy zasady realizacji umów o powierzenie grantu, w tym zasady rozliczeń i dokumenty z tym związane), jak również prezentacja pomysłów, nawiązanie wzajemnej współpracy […]

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – I NABÓR!

31 marca 2017

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami ostatecznej listy rankingowej w ramach pierwszego naboru innowacyjnych pomysłów do Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych)  

KOMUNIKAT! – wyniki ETAPU III: Ocena merytoryczna.

28 lutego 2017

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami ETAPU III: Ocena merytoryczna w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych). Plik do pobrania (4292_ocena merytoryczna_ETAP III_20170228). 4292_ocena merytoryczna_ETAP III_20170228

WYNIKI OCENY ETAPU II: druga ocena formalna!

25 listopada 2016

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny ETAPU II (druga ocena formalna), w ramach którego weryfikowane były wszystkie te pomysły, które pomyślnie przeszły poprzedni proces oceny, tj. w ETAPIE I. WYJAŚNIENIE:  „1” w kolumnie „kwalifikacja TAK” oznacza zakwalifikowanie aplikacji do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej (zgłoszenie otrzymuje automatycznie „0” w kolumnie „kwalifikacja NIE”), „0” w […]

KOMUNIKAT! – PRZEDŁUŻENIE OCENY ETAP II

21 listopada 2016

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu grantowego „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) informujemy, że termin oceny ETAP II: druga ocena formalna uległ wydłużeniu do dnia 25.11.2016 r. włącznie (tj. do najbliższego piątku). Powyższa decyzja podjęta została z uwagi na zakwalifikowanie do drugiej oceny formalnej więcej niż 50% pomysłów […]

KOMUNIKAT dot. ETAPU II: Druga ocena formalna

21 października 2016

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu grantowego „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) informujemy, że drugiej ocenie formalnej podlegają wszystkie te pomysły, które przeszły pomyślnie proces oceny w ETAPIE I. Ocena dokonywana jest w terminie nie późniejszym niż 20 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu publikacji […]

WYNIKI I ETAPU OCENY!

20 października 2016

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny: ETAP I (ocena formalna) dotyczącej aplikacji złożonych w pierwszym naborze, tj. VII – IX.2016 r., w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych). WYJAŚNIENIE:  „1” w kolumnie „kwalifikacja TAK” oznacza zakwalifikowanie aplikacji do kolejnego etapu oceny (zgłoszenie otrzymuje automatycznie „0” w kolumnie […]

KOMUNIKAT!

14 października 2016

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu grantowego ocena zgłoszeń dokonana zostanie w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu zakończenia danego naboru pomysłów, tj. do 14.10.2016 r. włącznie. Następnie po zatwierdzeniu listy przez Kierownika Projektu informacja o wynikach oceny ETAP I: Pierwsza ocena formalna podana zostanie do publicznej wiadomości […]

I NABÓR – INFORMACJA ORGANIZACYJNA

10 października 2016

Szanowni Państwo, każdy z Pomysłodawców, który zgłosił swój pomysł do udziału w Projekcie „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) otrzymał potwierdzenie złożenia aplikacji na adres mailowy podany w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym. Proszę o zapamiętanie numeru zgłoszenia, który zamieszczany będzie na listach rankingowych publikowanych po zakończeniu poszczególnych etapów oceny. W przypadku pytań prosimy o […]

ZAKOŃCZENIE I NABORU!

1 października 2016

Szanowni Państwo, w imieniu realizatora, tj. DGA S.A., serdecznie dziękuję za udział w Projekcie grantowym pn.: „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju (w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1: Innowacje społeczne).  

II KONGRES OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI!

14 września 2016

Szanowni Państwo, do zobaczenia na II KONGRESIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, który odbędzie się w Warszawie w dniu 20 września br. w godz. 10.00 – 16.00 na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, ul. Chodakowska 19/31, 00-001 Warszawa. Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) prezentowany będzie na JARMARKU NGO w sali N 308! […]

SPOTKANIE W WARSZAWIE!

31 sierpnia 2016

Szanowni Państwo, 7 września br., zapraszamy do udziału w Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności Urzędu m. st. Warszawy, podczas której zaprezentujemy Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych).

SPOTKANIE W POZNANIU!

25 sierpnia 2016

Szanowni Państwo, w pierwszy dzień nowego roku szkolnego 2016/2017, tj. 1 września br., zapraszamy do udziału w Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, podczas której zaprezentujemy Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych).

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO POSZUKIWANIA INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH!

5 sierpnia 2016

Zapraszamy wszystkich do wspólnej promocji idei innowacyjnych usług opiekuńczych dla osób zależnych!

RUSZA PIERWSZY NABÓR POMYSŁÓW!

26 lipca 2016

DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu grantowego nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z dnia 22.06.2016 r. zawartej z Ministerstwem Rozwoju z siedzibą w Warszawie ZAPRASZA DO ZGŁASZANIA INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW W TEMACIE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB ZALEŻNYCH. Termin naboru: od 26.07.2016 r. do 30.09.2016 r. Nabór prowadzony jest w oparciu o Procedury realizacji Projektu grantowego (tzw. Regulamin udziału w Projekcie wraz z załącznikami) dostępne w Zakładce Aplikuj – […]

PIERWSZY NABÓR JUŻ WKRÓTCE!

14 lipca 2016

Oczekujemy na ostateczną akceptację Procedur realizacji Projektu grantowego wraz z załącznikami. PIERWSZY NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ JUŻ WKRÓTCE! ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA AKTUALNOŚCI!

REALIZACJA PROJEKTU ROZPOCZĘTA!

22 czerwca 2016

Miło nam poinformować, iż 22 czerwca br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych).