OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – II NABÓR!

24 kwietnia 2018

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami ostatecznej listy rankingowej w ramach drugiego naboru innowacyjnych pomysłów do Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) Wyniki:      4292_lista_rankingowa_24042018 Lista uszeregowana została według liczby przyznanych punktów (malejąco) wraz z informacją o pomysłach rekomendowanych do otrzymania wsparcia. UWAGA: W przypadku, gdy dwa […]

KOMUNIKAT! – wyniki ETAPU III: Ocena merytoryczna.

30 marca 2018

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami ETAPU III: Ocena merytoryczna w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) NABÓR II. Plik do pobrania (4292_lista_rankingowa_30032018) 4292_lista_rankingowa_30032018

WYNIKI OCENY ETAPU II: druga ocena formalna!

18 stycznia 2018

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny ETAPU II (druga ocena formalna), w ramach którego weryfikowane były wszystkie te pomysły, które pomyślnie przeszły poprzedni proces oceny, tj. w ETAPIE I. Plik do pobrania (wyniki oceny ETAPU II: druga ocena formalna): 4292_ocena formalna_ETAP II_20180118 UWAGA: Szanowni Państwo, każdy Pomysłodawca zakwalifikowany do ETAPU III, tj. oceny merytorycznej (jakościowej), poinformowany […]

KOMUNIKAT dot. ETAPU II: Druga ocena formalna!

15 grudnia 2017

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu grantowego „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) informujemy, że drugiej ocenie formalnej podlegają wszystkie te pomysły, które przeszły pomyślnie proces oceny w ETAPIE I (zgodnie z listą opublikowaną 15 grudnia br.). Ocena dokonywana jest w terminie nie późniejszym niż 20 dni roboczych licząc od dnia […]

WYNIKI I ETAPU OCENY!

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny: ETAP I (ocena formalna) dotyczącej aplikacji złożonych w drugim naborze, tj. X – XI.2017 r., w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych). Plik do pobrania: 4292_ocena formalna_ETAP I_20171215

ZAKOŃCZENIE II NABORU!

1 grudnia 2017

Szanowni Państwo, w imieniu realizatora, tj. DGA S.A., serdecznie dziękujemy za zgłoszenia pomysłów do Projektu grantowego pn.: „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju (w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1: Innowacje społeczne). Otrzymaliśmy łącznie 214 zgłoszeń. Każdy z Pomysłodawców, który zgłosił […]

RUSZA DRUGI NABÓR POMYSŁÓW!

10 października 2017

DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu grantowego nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z dnia 22.06.2016 r. zawartej z Ministerstwem Rozwoju z siedzibą w Warszawie ZAPRASZA DO ZGŁASZANIA INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW W TEMACIE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB ZALEŻNYCH. Termin naboru: od 10.10.2017 r. do 30.11.2017 r. Nabór prowadzony jest w oparciu o Procedury realizacji Projektu grantowego (tzw. Regulamin udziału w Projekcie wraz z załącznikami) dostępne w Zakładce Aplikuj – Zasady naboru. Odpowiedzi na […]

DRUGI NABÓR POMYSŁÓW DO PROJEKTU RUSZA 10 października br.!

5 października 2017

Szanowni Państwo, drugi nabór innowacyjnych pomysłów do Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” w temacie: usługi opiekuńcze dla osób zależnych rusza 10 października br. Wówczas opublikowane zostaną aktualne dokumenty, na podstawie których prowadzony będzie nabór. JUŻ DZISIAJ ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!

ZAPOWIEDŹ II NABORU INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW – PONOWNA AKTUALIZACJA TERMINU!

9 sierpnia 2017

Szanowni Państwo, II nabór innowacyjnych pomysłów, który planowaliśmy ogłosić najpierw z początkiem czerwca br., a następnie z końcem lipca br., zmuszeni jesteśmy przesunąć na początek września br. Zachęcamy do bieżącego śledzenia Aktualności na stronie Projektu! W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji!

ZAPOWIEDŹ II NABORU INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW – AKTUALIZACJA!

9 lipca 2017

Szanowni Państwo, II nabór innowacyjnych pomysłów, który planowaliśmy ogłosić z początkiem czerwca br., zmuszeni byliśmy przesunąć na koniec lipca br. Zachęcamy do bieżącego śledzenia Aktualności na stronie Projektu! W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji!

ZAPOWIEDŹ II NABORU INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW!

31 maja 2017

Szanowni Państwo, nabór innowacyjnych pomysłów do Projektu rozpocznie się już wkrótce!

OTWIERAJĄCA SESJA INFORMACYJNA dla Pomysłodawców wyłonionych w wyniku I naboru!

12 maja 2017

Szanowni Państwo, już dzisiaj zapraszamy Pomysłodawców wyłonionych w wyniku I naboru do udziału w otwierającej sesji informacyjnej, która odbędzie się 20 czerwca br. w Poznaniu. Celem sesji informacyjnej jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na kluczowe kwestie dot. wdrożenia (omówimy zasady realizacji umów o powierzenie grantu, w tym zasady rozliczeń i dokumenty z tym związane), jak również prezentacja pomysłów, nawiązanie wzajemnej współpracy […]

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – I NABÓR!

31 marca 2017

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami ostatecznej listy rankingowej w ramach pierwszego naboru innowacyjnych pomysłów do Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych)  

KOMUNIKAT! – wyniki ETAPU III: Ocena merytoryczna.

28 lutego 2017

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami ETAPU III: Ocena merytoryczna w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych). Plik do pobrania (4292_ocena merytoryczna_ETAP III_20170228). 4292_ocena merytoryczna_ETAP III_20170228

WYNIKI OCENY ETAPU II: druga ocena formalna!

25 listopada 2016

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny ETAPU II (druga ocena formalna), w ramach którego weryfikowane były wszystkie te pomysły, które pomyślnie przeszły poprzedni proces oceny, tj. w ETAPIE I. WYJAŚNIENIE:  „1” w kolumnie „kwalifikacja TAK” oznacza zakwalifikowanie aplikacji do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej (zgłoszenie otrzymuje automatycznie „0” w kolumnie „kwalifikacja NIE”), „0” w […]

KOMUNIKAT! – PRZEDŁUŻENIE OCENY ETAP II

21 listopada 2016

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu grantowego „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) informujemy, że termin oceny ETAP II: druga ocena formalna uległ wydłużeniu do dnia 25.11.2016 r. włącznie (tj. do najbliższego piątku). Powyższa decyzja podjęta została z uwagi na zakwalifikowanie do drugiej oceny formalnej więcej niż 50% pomysłów […]

KOMUNIKAT dot. ETAPU II: Druga ocena formalna

21 października 2016

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu grantowego „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) informujemy, że drugiej ocenie formalnej podlegają wszystkie te pomysły, które przeszły pomyślnie proces oceny w ETAPIE I. Ocena dokonywana jest w terminie nie późniejszym niż 20 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu publikacji […]

WYNIKI I ETAPU OCENY!

20 października 2016

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny: ETAP I (ocena formalna) dotyczącej aplikacji złożonych w pierwszym naborze, tj. VII – IX.2016 r., w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych). WYJAŚNIENIE:  „1” w kolumnie „kwalifikacja TAK” oznacza zakwalifikowanie aplikacji do kolejnego etapu oceny (zgłoszenie otrzymuje automatycznie „0” w kolumnie […]

KOMUNIKAT!

14 października 2016

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu grantowego ocena zgłoszeń dokonana zostanie w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu zakończenia danego naboru pomysłów, tj. do 14.10.2016 r. włącznie. Następnie po zatwierdzeniu listy przez Kierownika Projektu informacja o wynikach oceny ETAP I: Pierwsza ocena formalna podana zostanie do publicznej wiadomości […]

I NABÓR – INFORMACJA ORGANIZACYJNA

10 października 2016

Szanowni Państwo, każdy z Pomysłodawców, który zgłosił swój pomysł do udziału w Projekcie „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) otrzymał potwierdzenie złożenia aplikacji na adres mailowy podany w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym. Proszę o zapamiętanie numeru zgłoszenia, który zamieszczany będzie na listach rankingowych publikowanych po zakończeniu poszczególnych etapów oceny. W przypadku pytań prosimy o […]

ZAKOŃCZENIE I NABORU!

1 października 2016

Szanowni Państwo, w imieniu realizatora, tj. DGA S.A., serdecznie dziękuję za udział w Projekcie grantowym pn.: „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju (w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1: Innowacje społeczne).  

II KONGRES OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI!

14 września 2016

Szanowni Państwo, do zobaczenia na II KONGRESIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, który odbędzie się w Warszawie w dniu 20 września br. w godz. 10.00 – 16.00 na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, ul. Chodakowska 19/31, 00-001 Warszawa. Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) prezentowany będzie na JARMARKU NGO w sali N 308! […]

SPOTKANIE W WARSZAWIE!

31 sierpnia 2016

Szanowni Państwo, 7 września br., zapraszamy do udziału w Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności Urzędu m. st. Warszawy, podczas której zaprezentujemy Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych).

SPOTKANIE W POZNANIU!

25 sierpnia 2016

Szanowni Państwo, w pierwszy dzień nowego roku szkolnego 2016/2017, tj. 1 września br., zapraszamy do udziału w Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, podczas której zaprezentujemy Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych).

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO POSZUKIWANIA INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH!

5 sierpnia 2016

Zapraszamy wszystkich do wspólnej promocji idei innowacyjnych usług opiekuńczych dla osób zależnych!

RUSZA PIERWSZY NABÓR POMYSŁÓW!

26 lipca 2016

DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu grantowego nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z dnia 22.06.2016 r. zawartej z Ministerstwem Rozwoju z siedzibą w Warszawie ZAPRASZA DO ZGŁASZANIA INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW W TEMACIE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB ZALEŻNYCH. Termin naboru: od 26.07.2016 r. do 30.09.2016 r. Nabór prowadzony jest w oparciu o Procedury realizacji Projektu grantowego (tzw. Regulamin udziału w Projekcie wraz z załącznikami) dostępne w Zakładce Aplikuj – […]

PIERWSZY NABÓR JUŻ WKRÓTCE!

14 lipca 2016

Oczekujemy na ostateczną akceptację Procedur realizacji Projektu grantowego wraz z załącznikami. PIERWSZY NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ JUŻ WKRÓTCE! ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA AKTUALNOŚCI!

REALIZACJA PROJEKTU ROZPOCZĘTA!

22 czerwca 2016

Miło nam poinformować, iż 22 czerwca br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych).