INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

WIELKICH JUTRA

O Projekcie

Zgłoś pomysł na innowację społeczną, zyskaj szerokie wsparcie doradcze i zdobądź grant!
Zostań innowatorem społecznym!
Zapraszamy do udziału w Projekcie:
"Inkubator innowacji Społecznych Wielkich Jutra" (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych)
Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Projektu!

Pierwszy nabór pomysłów zakończony!

Aktualności

ZAPOWIEDŹ II NABORU INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW!

Szanowni Państwo, nabór innowacyjnych pomysłów do Projektu rozpocznie się już wkrótce! A KIEDY? - w pierwszej połowie czerwca br. Zachęca ...

OTWIERAJĄCA SESJA INFORMACYJNA dla Pomysłodawców wyłonionych w wyniku I naboru!

Szanowni Państwo, już dzisiaj zapraszamy Pomysłodawców wyłonionych w wyniku I naboru do udziału w otwierającej sesji informacyjnej, która od ...

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA - I NABÓR!

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami ostatecznej listy rankingowej w ramach pierwszego naboru innowacyjnych pomysłów do Proje ...

KOMUNIKAT! - wyniki ETAPU III: Ocena merytoryczna.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami ETAPU III: Ocena merytoryczna w ramach Projektu "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich ...

O nas

DGA S.A. to spółka doradczo – szkoleniowo – inwestycyjna działająca na polskim rynku od 1990 roku, jako pierwsza w branży konsultingowej notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zgodnie z dewizą „Wspieramy Wielkich Jutra”, Konsultanci DGA S.A. oferują swoją wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalizm na rzecz rozwoju firm, instytucji oraz regionów. DGA S.A. współpracuje zarówno z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność, jak i z największymi podmiotami gospodarczymi, tymi które już osiągnęły sukces lub do niego zmierzają, jak również tymi którym potrzebne jest wsparcie zewnętrzne.

FAQ

 • W ramach jakiego Projektu udzielamy wsparcia?
  Wsparcie udzielane jest w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) wdrażanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Kto jest realizatorem Projektu?
  Realizatorem Projektu jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Towarowej 35, 61 – 896 Poznań. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w Zakładce: O nas.
 • Na jakie inicjatywy i jakiego wsparcia udzielamy?
  Wsparcia finansowego w wysokości do 50 000,00 zł, jak również wsparcia merytorycznego i organizacyjnego na innowacyjne narzędzia, metody lub rozwiązania dotyczące usług opiekuńczych dla osób zależnych. Wsparcie takie otrzyma 45 najlepszych pomysłów, spośród których 9 przygotowanych zostanie do wdrożenia na szeroką skalę.
 • Kto może ubiegać się o wsparcie?
  Uczestnikiem Projektu może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych. Szczegółowe warunki udziału zamieszczone zostały w Regulaminie udziału w Projekcie (rozdz. III.1.) dostępnym w Zakładce: Aplikuj – Zasady naboru. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami!
 • Jak zgłosić pomysł na innowację społeczną?
  To bardzo proste! – Wystarczy kilka kroków:
  1. Zapoznaj się z Regulaminem udziału w Projekcie wraz z załącznikami dostępnym w Zakładce: Aplikuj – Zasady naboru.
  2. Sprawdź terminy naboru publikowane w Zakładce: Aktualności. Pierwszy rozpoczął się już w lipcu!
  3. Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie w Zakładce: Aplikuj – Zgłoś swój pomysł. Sprawdź czy zgłoszenie wypełnione zostało zgodnie z Instrukcją!
  4. Prześlij wypełniony elektroniczny formularz zgłoszeniowy do Biura Projektu (poprzez użycie przycisku „Wyślij”). Pamiętaj, aby Twój pomysł wpłynął do Biura Projektu w danym terminie naboru!
  5. Śledź wyniki Konkursu na stronie w Zakładce: Aktualności.
  MASZ PYTANIA NA ETAPIE APLIKOWANIA O WSPARCIE - ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI BIURA PROJEKTU! JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI! Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikować będziemy w Zakładce: FAQ.

Biuro Projektu

DGA S.A., ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

tel. bezpośredni 505 820 079

tel. 61 859 59 00, fax 61 859 59 01

e-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl