INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

WIELKICH JUTRA

O Projekcie

Zgłoś pomysł na innowację społeczną, zyskaj szerokie wsparcie doradcze i zdobądź grant!
Zostań innowatorem społecznym!
Zapraszamy do udziału w Projekcie:
"Inkubator innowacji Społecznych Wielkich Jutra" (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych)
Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Projektu!

Pierwszy nabór pomysłów zakończony!

Aktualności

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – II NABÓR!

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami ostatecznej listy rankingowej w ramach drugiego naboru innowacyjnych pomysłów do Projekt ...

KOMUNIKAT! – wyniki ETAPU III: Ocena merytoryczna.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami ETAPU III: Ocena merytoryczna w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielk ...

WYNIKI OCENY ETAPU II: druga ocena formalna!

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny ETAPU II (druga ocena formalna), w ramach którego weryfikowane były wszystkie te ...

KOMUNIKAT dot. ETAPU II: Druga ocena formalna!

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu grantowego „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi ...

O nas

DGA S.A. to spółka doradczo – szkoleniowo – inwestycyjna działająca na polskim rynku od 1990 roku, jako pierwsza w branży konsultingowej notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zgodnie z dewizą „Wspieramy Wielkich Jutra”, Konsultanci DGA S.A. oferują swoją wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalizm na rzecz rozwoju firm, instytucji oraz regionów. DGA S.A. współpracuje zarówno z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność, jak i z największymi podmiotami gospodarczymi, tymi które już osiągnęły sukces lub do niego zmierzają, jak również tymi którym potrzebne jest wsparcie zewnętrzne.

FAQ

 • W ramach jakiego Projektu udzielamy wsparcia?
  Wsparcie udzielane jest w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) wdrażanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Kto jest realizatorem Projektu?
  Realizatorem Projektu jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Towarowej 37, 61 – 896 Poznań. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w Zakładce: O nas.
 • Na jakie inicjatywy i jakiego wsparcia udzielamy?
  Wsparcia finansowego w wysokości do 50 000,00 zł, jak również wsparcia merytorycznego i organizacyjnego na innowacyjne narzędzia, metody lub rozwiązania dotyczące usług opiekuńczych dla osób zależnych. Wsparcie takie otrzyma 45 najlepszych pomysłów, spośród których 9 przygotowanych zostanie do wdrożenia na szeroką skalę.
 • Kto może ubiegać się o wsparcie?
  Uczestnikiem Projektu może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych. Szczegółowe warunki udziału zamieszczone zostały w Regulaminie udziału w Projekcie (rozdz. III.1.) dostępnym w Zakładce: Aplikuj – Zasady naboru. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami!
 • Jak zgłosić pomysł na innowację społeczną?
  To bardzo proste! – Wystarczy kilka kroków:
  1. Zapoznaj się z Regulaminem udziału w Projekcie wraz z załącznikami dostępnym w Zakładce: Aplikuj – Zasady naboru.
  2. Sprawdź terminy naboru publikowane w Zakładce: Aktualności. Pierwszy rozpoczął się już w lipcu!
  3. Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie w Zakładce: Aplikuj – Zgłoś swój pomysł. Sprawdź czy zgłoszenie wypełnione zostało zgodnie z Instrukcją!
  4. Prześlij wypełniony elektroniczny formularz zgłoszeniowy do Biura Projektu (poprzez użycie przycisku „Wyślij”). Pamiętaj, aby Twój pomysł wpłynął do Biura Projektu w danym terminie naboru!
  5. Śledź wyniki Konkursu na stronie w Zakładce: Aktualności.
  MASZ PYTANIA NA ETAPIE APLIKOWANIA O WSPARCIE - ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI BIURA PROJEKTU! JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI! Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikować będziemy w Zakładce: FAQ.

Biuro Projektu

DGA S.A., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań

tel. bezpośredni 505 820 079

tel. 61 859 59 00, fax 61 859 59 01

e-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl